Bijzonder Beheer & Recovery

Kantoor Extendiz
FINANCIËLE PROBLEMEN OVERWINNEN


Extendiz is gespecialiseerd in begeleiding van ondernemingen die financieel niet lopen zoals die zouden moeten lopen. Met onze jarenlange ervaring op gebied van bedrijfskundige advisering en bancaire "Bijzonder beheer" ervaring zijn wij bij uitstek de partij voor u en uw onderneming.

Bijzonder beheer is een breed begrip en varieert van faillissement, afbouw tot aan mooie hersteltrajecten. Elke onderneming en situatie is uniek en kent haar eigen problematiek. Wij elimineren en/of reduceren risico's waaraan de onderneming is blootgesteld en trachten de machtsbalans richting afnemers/leveranciers/financiers(meestal banken) te herstellen of op zijn minst tegenwicht te bieden.

Persoonlijk loopt u ondernemer grote financiële risico's en wilt u ook zicht blijven houden op een toekomst. Afhankelijk van de situatie kan bijvoorbeeld ook een crediteurenakkoord (binnen of buiten faillissement) of restschuldregeling uitkomst bieden. Wij zijn bekend met de materie en maken u hierin wegwijs.

OORZAKEN EN BELANGEN

Financiële problemen kunnen door uiteenlopende redenen ontstaan, waarbij onderscheid is te maken tussen incidentele en structurele oorzaken. Het plots wegvallen van een grote afnemer of zelfs een te snelle groei kan er toe leiden dat er financiële krapte ontstaat.

Ook komt het voor dat de onderneming gewoon niet goed is gestructureerd waardoor men continue tegen (krediet)grenzen aan blijft lopen. Herstructurering en andere financieringsoplossingen bieden dan uitkomst. Bij financiële problemen zijn uw belangen groot, maar ook die van uw toeleveranciers. Het is daarom zaak om te allen tijde goed te blijven communiceren met alle belanghebbenden binnen en buiten uw organisatie.

Kortom: Laat u bijstaan om het probleem aan te pakken om voor u een uitweg te creëren om de toekomst weer met vertrouwen tegemoet te gaan.

Hulp nodig?
Wij zijn er voor u en uw onderneming

Wilt u weten wat Extendiz voor uw onderneming kan betekenen? Meer informatie ontvangen? Of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?

FOCUS AREAS

  • Faillissement / Surseance

  • Damage control / incident management

  • Herstructurering financieringsoplossingen

  • Hersteltrajecten / continuïteit

  • Restschuldenregeling

Icoon
Extendiz is social
Adres
De Langeloop 12e
1742 PB Schagen
Contact
Telefoon: 06 46 205 580