Wat we doen

ALLE OPLOSSINGEN ONDER ÉÉN DAK


Wij opereren waar partijen, processen, informatie en control samenkomen. Met ons team van adviseurs, project- en programmamanagers leveren we betrouwbare, praktische adviezen en oplossingen. Oplossingen waarmee onze opdrachtgevers sterk staan in de dynamiek van de wereld van vandaag en morgen. Onze dienstverlening bestaat uit vier onderdelen:

Bijzonder Beheer & Recovery

De wereld is continu in beweging. We komen niet onder veranderingen uit en daar zijn we niet altijd goed op ingesteld. Bij bedrijven draait het altijd om het waarborgen van het bestaansrecht en daarmee de continuïteit van de onderneming. Dit lukt door uiteenlopende redenen helaas niet altijd even goed.
Wij adviseren en begeleiden een breed scala aan ondernemingen die ieder met hun eigen kenmerkende uitdagingen te maken hebben.

Investeren en financieren

Kapitaal is van essentieel belang om te kunnen ondernemen. Extendiz ondersteunt bij de optimalisatie van de financieringsstructuur. Denk aan het optimaliseren van de verhouding eigen vermogen tot vreemd- en risicodragend vermogen, crowdfunding en bancaire leningen en kredieten. Wij bieden financieel maatwerk; afstemming van de financieringsbronnen, funding en af te geven zekerheden. Ons advies is onafhankelijk, begrijpelijk en met het oog op de toekomst.

Bedrijfs- en Procesoptimalisatie

Een organisatie moet voldoende toegerust en ingericht zijn op de omvang, kenmerken en levensfase van de onderneming. Een goede interne en administratieve organisatie zorgen voor optimale processen, planning, bezetting en informatievoorziening. Het is onze opdracht om de organisatiestructuur en processen optimaal uitgebalanceerd te krijgen en af te stemmen op de voorkomende (externe) aansprakelijkheden. En de onderneming voldoende flexibel te maken om in te kunnen spelen op (snel) veranderende situaties.

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

- Jeroen Burger, CEO Extendiz -

Extendiz is social
Adres
De Langeloop 12e
1742 PB Schagen
Contact
Telefoon: 06 46 205 580