Bedrijfs- en procesoptimalisatie

Extendiz presentatie
UITGEBALANCEERD ONDERNEMEN


Ondernemen vergt positieve energie en aanpassingsvermogen. Een organisatie moet voldoende toegerust en ingericht zijn op de omvang, kenmerken en levensfase van de onderneming. De diverse levensstadia zoals opstart-, groei-, krimp- en stakings- en overdrachtfase vergen een specifieke aanpak.

Een goede interne en administratieve organisatie zorgen voor optimale processen, planning, bezetting en informatievoorziening. Voor het creëren van een goed "uitgebalanceerde flow" is goede stuurinformatie en aansturing onontbeerlijk. De klanttevredenheid kan toenemen door bijvoorbeeld het realiseren van kortere levertijden, reduceren faalkansen etc. Iets wat meteen ook een concurrentievoordeel met zich mee kan brengen. Voorbereid zijn op de toekomst door met verschillende scenario’s rekening te houden, is altijd het uitgangspunt.

OPTIMALISEREN


Inzicht in de cijfers en verbeterde processen levert een soepel functionerende onderneming op. Uw werknemers worden bij dit proces betrokken om zo vanuit alle facetten meer resultaat en rendement uit uw onderneming te halen en u in staat te stellen uw ambities te realiseren.

Consultant
Meer inzicht nodig?
Tijd voor Extendiz

Wilt u weten wat Extendiz voor uw onderneming kan betekenen? Meer informatie ontvangen? Of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?

FOCUS AREAS

  • Procesoptimalisatie

  • Define, Measure, Analyse, Improve & Control cyclus

  • Rendement verbetering

  • Klanttevredenheid verbeteren

  • Management Informatie Systeem

procesoptimalisatie
Extendiz is social
Adres
De Langeloop 12e
1742 PB Schagen
Contact
Telefoon: 06 46 205 580